Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55050
Title: Тягово-динамічний та паливо-економічний розрахунок автомобіля
Authors: Мамонтов, Анатолій Геннадійович
Шевцов, Вадим Михайлович
Keywords: методичні вказівки; автомобіль; шини; статичний радіус; кочення колеса; двигун; головна передача; коробка зміни передач
Issue Date: 2021
Publisher: Моделіст
Citation: Тягово-динамічний та паливо-економічний розрахунок автомобіля : метод. вказівки для виконання розрахункових, курсових та дипломних робіт кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр для студентів спец. 274.01 "Автомобілі та автомобільне господарство" ден. форми навчання / уклад.: А. Г. Мамонтов, В. М. Шевцов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – 100 с.
Abstract: Особливістю даного видання методичних вказівок є те, що в них наведено приклади визначення параметрів динамічних і паливно-економічних характеристик автомобіля, які, певною мірою, дозволяють реалізувати концепцію індивідуального підходу у навчальному процесі. У методичних вказівках наведено методику перевірочного тягового розрахунку на прикладі автомобіля Opel Astra Classic.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55050
Appears in Collections:Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Tiahovo-dynamichnyi.pdf3,53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.