Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55060
Title: Термозахисне покриття сопел і мундштуків зварювальних пальників і спосіб його отримання
Authors: Дмитрик, Віталій Володимирович
Марченко, Андрій Петрович
Семенов, Олександр Володимирович
Глушко, Альона Валеріївна
Кантор, Олександр Геннадійович
Анугні Каджи, Вільям Ландрі
Keywords: патент; винахід; зварювальне обладнання; металургійна галузь; хімічні реакції; термостійкі покриття
Issue Date: 2021
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 123743 Україна, МПК (2021.01) C23C 30/00 C23C 4/06 (2016.01) C23C 14/28 (2006.01) C23C 14/06 (2006.01) C23C 4/08 (2016.01) C23C 14/16 (2006.01) C23C 14/48 (2006.01) C23C 28/00 B23K 35/36 (2006.01). Термозахисне покриття сопел і мундштуків зварювальних пальників і спосіб його отримання / Дмитрик В. В., Марченко А. П., Семенов О. В., Глушко А. В., Кантор О. Г., В. Л. Анугні Каджи ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a 2019 01900 ; заявл. 25.02.2019 ; опубл. 26.05.2021, Бюл. № 21. – 4 с.
Abstract: Винахід належить до металургійної та зварювальної галузей. Термостійке покриття виконано тришаровим, при цьому перший перехідний шар містить нікель, у кількості 25-30 ат. % та мідь, у кількості 70-75 ат. %, другий шар містить 70 ат. % нікелю та 30 ат. % кобальту, а третій захисний шар містить 40-45 ат. % карбіду титану, 43-50 ат. % карбіду кремнію 100 ат. % та 10-12 ат. % кобальту. Крім того, заявлені способи його формування шляхом одержання першого перехідного шару осадженням іонів нікелю, з енергією 201-205 еВ, з товщиною 1,6-1,7 мкм, формування другого шару шляхом осадження іонів нікелю та кобальту, з енергією 90 еВ і товщиною 0,8-0,9 мкм, та формування третього захисного шару шляхом осадження іонів вуглецю, кремнію, титану та кобальту з енергією 155 еВ, з товщиною 7,1-7,8 мкм. Вказане покриття використовується для струмопідвідних мундштуків та сопел і підвищує термін їх експлуатації.
ORCID: orcid.org/0000-0002-1085-3811
orcid.org/0000-0001-9746-4634
orcid.org/0000-0002-8243-5707
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55060
Appears in Collections:Кафедра "Зварювання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_Dmytryk_Patent_123743.pdf169,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.