Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55061
Title: Термостійке покриття і спосіб його одержання
Authors: Дмитрик, Віталій Володимирович
Семенов, Олександр Володимирович
Пацюк, Сергій Трохимович
Глушко, Альона Валеріївна
Соболь, Олег Валентинович
Григоренко, Світлана Георгіївна
Keywords: патент; винахід; зварювальне обладнання; хімічні реакції; машинобудування; зварні з'єднання
Issue Date: 2021
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 123396 Україна, МПК (2021.01) C23C 16/00 B23K 35/36 (2006.01). Термостійке покриття і спосіб його одержання / Дмитрик В. В., Семенов О. В., Пацюк С. Т., Глушко А. В., Соболь О. В., Григоренко С. Г. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a 2017 10249 ; заявл. 23.10.2017 ; опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13. – 4 с.
Abstract: Винахід належить до галузі машинобудування. Термостійке покриття виконано двошаровим. Перший перехідний шар, крім матеріалу поверхні, вуглецю і кремнію додатково містить нікель 9-12 ат. % і кобальт 12-14 %. Другий зовнішній шар є сумішшю карбідів, ат. %: титану - 10-15, хрому - 30-35, молібдену - 6-12, кремнію - 8-19, танталу - 17-23, а також кобальт - 7-8. Також заявлено спосіб одержання вказаного термостійкого покриття. Термостійке покриття забезпечує підвищення стабільності процесу зварювання і зменшення в металі шва зварних з'єднань вихідних дефектів (шлакових включень).
ORCID: orcid.org/0000-0002-1085-3811
orcid.org/0000-0002-8243-5707
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55061
Appears in Collections:Кафедра "Зварювання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_Dmytryk_Patent_123396.pdf171,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.