Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55118
Title: Методичні вказівки до виконання економічного обґрунтування проекту щодо розробки програмного забезпечення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр
Authors: Москаленко, Валентина Володимирівна
Шматко, Олександр Віталійович
Keywords: методичні вказівки; програмне забезпечення; конкурентоспроможність; розрахунок проєктних витрат; економіка; накладні витрати
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки до виконання економічного обґрунтування проекту щодо розробки програмного забезпечення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр [Електронний ресурс] : для студентів спец. 122 – Комп'ютерні науки, галузь знань 12 – Інформаційні технології / уклад.: В. В. Москаленко, О. В. Шматко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 34 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55118.
Abstract: Дипломна робота (ДР) як випускна кваліфікаційна робота студента може мати як науково-дослідну спрямованість, коли робота пов’язана з дослідженням характеристик економічних процесів, що протікають у соціально-економічних системах, проведенням економіко-математичного моделювання із застосуванням спеціалізованих пакетів прикладних програм та ін., так і дослідно-проєктний характер. Економічне обґрунтування проекту щодо розробки програмного забезпечення є складовою дипломної роботи, оформлюється як розділ пояснювальної записки ДР. Такий розділ виконується як техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проекту. ТЕО – це аналіз, розрахунок, оцінка економічної доцільності здійснення проекту. У даному випадку – це проект з розробки ПЗ (програмних компонент, програмної системи, веб-додатків та ін.). ТЕО базується на порівняльній оцінці витрат на розробку ПЗ, встановлення ефективності його використання, терміну його окупності. Основна задача даного розділу дипломної роботи підтвердити актуальність і економічну доцільність розробки ПЗ і його використання потенційними користувачами. На підставі економічних розрахунків і аналітичних даних у ТЕО надаються висновки щодо економічної доцільності реалізації проекту, дається оцінка перспективам впровадження розробленого ПЗ. У першому розділі надано вимоги до виконання й оформлення економічного обґрунтування дипломної роботи. У другому розділі проведено економічне обґрунтування проекту щодо розробки програмного забезпечення. Подано теоретичний матеріал, який супроводжується розрахунками для умовного прикладу.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9994-5404
orcid.org/0000-0002-2426-900X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55118
Appears in Collections:Кафедра "Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А. В. Дабагяна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Ekonomichne_obhruntuvannia.pdf980,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.