Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55122
Title: Сучасна теорія управління підприємством
Authors: Москаленко, Валентина Володимирівна
Фонта, Наталія Григорівна
Keywords: лабораторний практикум; типи організаційних структур; методи планування; методи економічного аналізу; аналітика продажів; основи фінансової математики; амортизація; методи екстраполяції; кредитування; депозити
Issue Date: 2017
Citation: Сучасна теорія управління підприємством [Електронний ресурс] : лаб. практикум для студентів першого бакалавр. рівня з галузі знань 12 – "Інформаційні технології" за спец. 122 – "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" / В. В. Москаленко, Н. Г. Фонта ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2017. – 368 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55122.
Abstract: Розглянуто основні функції управління сучасним підприємством, принципи побудови організаційних структур управління, аналіз та планування діяльності підприємства, прогнозування та основи фінансових операцій. Лабораторний практикум відповідає програмі курсу "Сучасна теорія управління". Призначено для студентів першого бакалаврського рівня з галузі знань 12 – "Інформаційні технології" за спеціальністю 122 – "Комп'ютерні науки та інформаційні технології".
ORCID: orcid.org/0000-0002-9994-5404
orcid.org/0000-0001-5593-1409
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55122
Appears in Collections:Кафедра "Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А. В. Дабагяна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2017_Moskalenko_Suchasna_teoriia.pdf7,13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.