Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55128
Title: Вища математика
Authors: Литвин, Олег Миколайович
Литвин, Олег Олегович
Нечуйвітер, Олеся Петрівна
Першина, Юлія Ігорівна
Keywords: методичні вказівки; диференціальні рівняння; метод Ейлера; метод Рунге-Кутта; матриці; обчислення
Issue Date: 2016
Citation: Вища математика [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання лаб. роботи № 2 "Чисельні методи розв'язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь" із застосуванням системи Mathcad : для студентів 1-2 курсів ден. та заоч. форми навчання інж. та інж.-пед. спец. / упоряд.: О. М. Литвин [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2016. – 19 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55128.
Abstract: Дані методичні вказівки та журнал містять основні теоретичні та практичні відомості для виконання лабораторної роботи № 2 "Чисельні методи розв’язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь" ; докладне розв'язування з його реалізацією в системі MathCad типових прикладів та завдання для лабораторної роботи; може бути використаний спеціалістами всіх інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1532-4852
orcid.org/0000-0003-2357-3816
orcid.org/0000-0003-2775-8471
orcid.org/0000-0002-4719-8195
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55128
Appears in Collections:Кафедра "Вища математика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2016_Vyshcha_matematyka.pdf519,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.