Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55129
Title: Система комп'ютерної математики Mathcad в науково-технічних розрахунках
Authors: Литвин, Олег Миколайович
Нечуйвітер, Олеся Петрівна
Першина, Юлія Ігорівна
Keywords: навчально-методичний посібник; створення графіків; програмування; математичні обчислення; інформаційні технології; панелі інструментів
Issue Date: 2017
Citation: Литвин О. М. Система комп'ютерної математики Mathcad в науково-технічних розрахунках [Електронний ресурс] : навч.-метод посібник / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер, Ю. Г. Першина ; Укр. інж.-пед. акад. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2017. – 64 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55129.
Abstract: Навчально-методичний посібник містить основні відомості для роботи з математичною системою Mathcad, яка застососується для розв’язання задач в різних сферах: економіці, фізиці, астрономії, будівництві, організації виробництва, конструюванні електричних схем тощо. Видання включає як навчальний, так і довідковий матеріал. Система Mathcad може виконувати обчислення будь-якої складності та об'єму в межах ресурсів вашого персонального комп'ютера. Крім звичних чисельних розрахунків Mathcad може робити символьні перетворення, а таклж дозволяє використовувати програмування. Mathcad має широкі графічні можливості. Різноманітність типів графіків полегшує візуалізацію та аналіз даних. Програма має текстовий редактор зі стандартними функціями, що дозволяє готувати статті, звіти, технічну документацію. Видання призначене студентам денної та заочної форм навчання інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей для роботи на лекціях, практичних та лабораторних заняттях.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1532-4852
orcid.org/0000-0003-2775-8471
orcid.org/0000-0002-4719-8195
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55129
Appears in Collections:Кафедра "Вища математика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2017_Lytvyn_Systema.pdf748,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.