Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55135
Title: Вдосконалення професійної компетентності вчителів в системі неперервної післядипломної освіти засобами інноваційних технологій
Authors: Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Лелеко, В. Г.
Keywords: мотивація; самонавчання; Харківська академія неперервної освіти; підвищення кваліфікації
Issue Date: 2017
Publisher: Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ігнатюк О. А. Вдосконалення професійної компетентності вчителів в системі неперервної післядипломної освіти засобами інноваційних технологій / О. А. Ігнатюк, В. Г. Лелелко // Психолого-педагогічні аспекти розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. за матеріалами 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовтня 2017 р. / ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 104-106.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55135
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ihnatiuk_Vdoskonalennia_profesiinoi_kompetentnosti_2017.pdf344,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.