Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55138
Title: Особливості професійного розвитку майбутніх молодших спеціалістів електромеханіків на засадах дуальної системи навчання в умовах Харківського комп'ютерно-технологічного коледжу НТУ "ХПІ"
Authors: Бенгард, Олександр Олегович
Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Keywords: теорія; практика; розрив; навчальний процес; практична підготовка
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Бенгард О. О. Особливості професійного розвитку майбутніх молодших спеціалістів електромеханіків на засадах дуальної системи навчання в умовах Харківського комп'ютерно-технологічного коледжу НТУ "ХПІ" / О. О. Бенгард, О. А. Ігнатюк // Лідери XXI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 вересня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 152-155.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55138
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benhard_Osoblyvosti_profesiinoho_2019.pdf306,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.