Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55139
Title: Інформаційно-комунікативні технології, як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
Authors: Колісник, Олександр Олександрович
Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Keywords: розвиток; суспільство; індивідуальні можливості; інтелектуальний потенціал; сучасний викладач
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Колісник О. О. Інформаційно-комунікативні технології, як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів / О. О. Колісник, О. А. Ігнатюк // Лідери XXI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 вересня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 172-175.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55139
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolisnyk_Informatsiino-komunykatyvni_2019.pdf303,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.