Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55140
Title: Застосування елементів елетронного навчання в процесі фахової підготовки майбутніх ІТ-фахівців
Authors: Манєва, Росіца Іліянова
Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Keywords: освітній ринок; ІТ-сфера; е-learning; дистанційне навчання; онлайн-навчання
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Манєва Р. І. Застосування елементів елетронного навчання в процесі фахової підготовки майбутніх ІТ-фахівців / Р. І. Манєва, О. А. Ігнатюк // Лідери XXI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 вересня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 190-193.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55140
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Manieva_Zastosuvannia_2019.pdf384,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.