Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55141
Title: Сучасні технології формуванні базових компетентностей у майбутніх техників-технологів (гідравліків) в ХКТК НТУ "ХПІ"
Authors: Панамарьова, Ольга Борисівна
Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Keywords: активні фахівці; компетенції; професійна підготовка; навички
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Панамарьова О. Б. Сучасні технології формуванні базових компетентностей у майбутніх техників-технологів (гідравліків) в ХКТК НТУ "ХПІ" / О. Б. Панамарьова, О. А. Ігнатюк // Лідери XXI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 вересня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 202-205.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55141
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panamarova_Suchasni_tekhnolohii_2019.pdf304,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.