Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55149
Title: Формування особистісних характеристик керівника, вимоги до нього як до лідера
Authors: Бороненко, Д. В.
Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Keywords: управління; соціальні ролі; якості; справедливість
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Бороненко Д. В. Формування особистісних характеристик керівника, вимоги до нього як до лідера / Д. В. Бороненко, О. А. Ігнатюк // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 17 жовтня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 60-62.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55149
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boronenko_Formuvannia_osobystisnykh_2019.pdf164,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.