Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55150
Title: Застосування інформаційно-комунікативних технологій у процесі формування лідерського потенціалу майбутніх програмістам в умовах комп'ютерно-технологічного коледжу
Authors: Колісник, Олександр Олександрович
Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Keywords: феномен лідерства; сам собі лідер; лідер в ситуації; лідер у команді; лідер в системі
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Колісник О. О. Застосування інформаційно-комунікативних технологій у процесі формування лідерського потенціалу майбутніх програмістам в умовах комп'ютерно-технологічного коледжу / О. О. Колісник, О. А. Ігнатюк // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 17 жовтня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 49-51.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55150
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolisnyk_Zastosuvannia_inf_komunikatyvnykh_2019.pdf187,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.