Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55153
Title: Модель оцінки реалізації наукового потенціалу здобувачів вищої освіти рівнів "магістр" та "доктор філософіїї" спеціальності "освітні, педагогічні науки"
Authors: Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Keywords: бальні оцінки; доктор філософії; магістрант; модельні фактори; оцінка реалізації потенціалу; наукова діяльність; рівні досягнень
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут інноваційної освіти
Citation: Ігнатюк О. А. Модель оцінки реалізації наукового потенціалу здобувачів вищої освіти рівнів "магістр" та "доктор філософіїї" спеціальності "освітні, педагогічні науки" / О. А. Ігнатюк // Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій : матеріали 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 січня 2020 р. / відп. ред. С. К. Бурма. – Київ : Ін-т інновац. освіти, 2020. – С. 12-16.
Abstract: Статтю присвячено висвітленню особливостей формування моделі оцінки реалізації наукового потенціалу здобувачів вищої освіти рівнів "магістр" та доктор філософії" спеціальності "Освітні, педагогічні науки" в умовах технічного університету. Розглянуто структурні фактори моделі: рівень досягнень у науковій сфері; час досягнення заданого рівня; ставлення до досягнення в розрізі "важко-легко" – фактор "можу"; ставлення до досягнення за шкалою "подобається-не подобається" – фактор "хочу".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55153
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ihnatiuk_Model_otsinky_2020.pdf311,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.