Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55154
Title: Моделювання викладання дисциплін як інноваційна технологія підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх трансформацій
Authors: Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Keywords: вища освіта; професійна підготовка; професійна компетентність; педагогічна діяльність
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ігнатюк О. А. Моделювання викладання дисциплін як інноваційна технологія підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх трансформацій / О. А. Ігнатюк // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 124-127.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55154
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ihnatiuk_Modeliuvannia_vykladannia_2019.pdf275,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.