Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55156
Title: Особливості формування професійних якостей серед студентів медичних закладів освіти
Authors: Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Райлян, М. В.
Keywords: майбутні лікарі; професійне самовизначення; відповідальність; емоціональна стабільність
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ігнатюк О. А. Особливості формування професійних якостей серед студентів медичних закладів освіти / О. А. Ігнатюк, М. В. Райлян // Психолого-педагогічні аспекти розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. за матеріалами 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 18 жовтня 2018 р. / ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 111-114.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55156
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ihnatiuk_Osoblyvosti_formuvannia_2018.pdf549,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.