Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55158
Title: Роль педагогічної технології формування якостей лідера у підвищенні кваліфікації вчителів в системі післядипломної освіти
Authors: Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Клімова, С. В.
Keywords: лідерські якості; професійна підготовка; мотивація до лідерства; адаптація
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ігнатюк О. А. Роль педагогічної технології формування якостей лідера у підвищенні кваліфікації вчителів в системі післядипломної освіти / О. А. Ігнатюк, С. В. Клімова // Психолого-педагогічні аспекти розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. за матеріалами 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 18 жовтня 2018 р. / ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 101-105.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55158
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ihnatiuk_Rol_ped_tekhnolohii_2018.pdf553,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.