Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55159
Title: Самостійна робота студентів як спосіб адаптації майбутнього конкурентоспроможного фахівця в професійній діяльності на сучасному ринку праці
Authors: Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Чабанова, Л. В.
Keywords: система освіти; творчі якості; майбутній спеціаліст; самостійність
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ігнатюк О. А. Самостійна робота студентів як спосіб адаптації майбутнього конкурентоспроможного фахівця в професійній діяльності на сучасному ринку праці / О. А. Ігнатюк, Л. В. Чабанова // Психолого-педагогічні аспекти розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. за матеріалами 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 18 жовтня 2018 р. / ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 106-110.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55159
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ihnatiuk_Samostiina_robota_2018.pdf555,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.