Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55165
Title: Компетентнісний підхід до освіти та практичної підготовки фахівців в галузі обліку
Authors: Колєсніченко, Анастасія Сергіївна
Keywords: освіта; компетентності; облік; підготовка фахівців
Issue Date: 2021
Citation: Колєсніченко А. С. Компетентнісний підхід до освіти та практичної підготовки фахівців в галузі обліку [Електронний ресурс] / А. С. Колєсніченко // Тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення у організаційно-методологічному забезпеченні підготовки фахівців : зб. наук. пр. : за матеріалами наук. інтернет-конф. з проблем вищої освіти і науки,18 листопада 2021 р. / гол. оргком. В. О. Богомолов ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – С. 247-250. – URL: https://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/231179/mod_resource/content/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2018.11.2021%201.pdf, вільний (дата звернення 06.12.2021 р.).
Abstract: Компетентнісний підхід до освіти та практичної підготовки майбутніх бухгалтерів, їх сертифікації ґрунтується на якісному фаховому базисі, постійному підвищенні кваліфікації професійних бухгалтерів, набутті необхідних професійних компетентностей та оновленні їх в процесі своєї діяльності, що необхідно для надання актуальних послуг в епоху глобалізації та цифровізації, в умовах нарощення складності угод та бізнес-процесів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5007-9082
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55165
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koliesnichenko_Kompetentnisnyi_pidkhid_2021.pdf349,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.