Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55168
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження темпу нагрівання термічно тонкого тіла"
Authors: Пильов, Вячеслав Володимирович
Алтухова, Ольга Василівна
Keywords: методичні вказівки; коефіцієнт тепловіддачі; диференційні рівняння; теплопровідність; охолодження; коефіцієнт форми тіла; трансформатори
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження темпу нагрівання термічно тонкого тіла" з дисципліни "Тепло- і масообмін" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 144 "Теплоенергетика" / уклад.: В. В. Пильов, О. В. Алтухова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 14 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55168.
Abstract: Вміння вирішувати задачі нестаціонарного теплообміну є важливою частиною курсу "Тепло- і масообмін", оскільки це є необхідним при дослідженні явищ термічного навантаження та втоми деталей машин та теплоенергетичних установок, визначення необхідних температурних режимів печей при прогріві болванок, охолодженні ливарних форм та вирішенні інших інженерних завдань. Окрім цього, найбільш точні сучасні способи визначення теплофізичних властивостей нових речовин базуються на дослідженні нестаціонарної теплопровідності їх зразків. Метою лабораторної роботи є дослідження процесу нагрівання й охолодження термічно тонкого тіла як найпростішого з математичної точки зору випадку нестаціонарної задачі, що дозволяє студентам ознайомитись з методами проведення відповідних експериментів та обробки їх результатів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-1514-1020
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55168
Appears in Collections:Кафедра "Теплотехніка та енергоефективні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Doslidzhennia_tempu_nahrivannia.pdf371,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.