Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55177
Title: Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій та косметичній промисловості
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; хімія; біотехнології; нанотехнології; екологія; косметична промисловість; харчова промисловість; біологічно активні речовини; наноречовини
Issue Date: 2021
Citation: Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій та косметичній промисловості [Електронний ресурс] : зб. матеріалів 9-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 листопада 2021 р. / ред. кол.: Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 296 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55177.
Abstract: У збірнику відображено публікації і цінні пропозиції про вирішення проблем і перспектив розвитку хімії, біо- і нанотехнології, екології та економіки в харчовій і косметичній промисловості. У ньому містяться роботи фахівців, як науковців Національного технічного університету "Харківського політехнічного інституту", так і інших вищих навчальних закладів України, Білорусі, Росії, Європи. Всі роботи мають наукову цінність і практичні рекомендації. Збірник рекомендовано для науковців, які досліджують проблеми хімії, біо- і нанотехнології, екології та економіки в харчовій і косметичній промисловості, а також для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів України та інших країн.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55177
ISSN: 2409-6423
Appears in Collections:Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій та косметичній промисловості. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2021_Khimiya_bio_i_nanotekhnolohii.pdf5,33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.