Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55194
Title: Філософія в сучасному світі
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; філософія; філософські проблеми права; філософські проблеми держави; культурні традиції України; духовне здоров'я нації; фізичне здоров'я нації
Issue Date: 2021
Publisher: Мадрид
Citation: Філософія в сучасному світі : матеріали 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 листопада 2021 р. / гол. ред. Я. В. Тарароєв ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Мадрид, 2021. – 231 с. – Укр., англ. та рос. мовами.
Abstract: Збірник містить матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, в яких подано стислий виклад доповідей та повідомлень його учасників. У доповідях висвітлені актуальні філософськи проблеми сучасного суспільства та розвитку філософії науки і техніки, правові та соціокультурні питання української держави, питання духовного та фізичного здоров'я нації. Рекомендовано для провідних науковців, викладачів, аспірантів, а також всіх, хто цікавиться філософськими проблемами сучасності.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55194
Appears in Collections:Філософія в сучасному світі. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2021_Filosofiia_v_suchasnomu_sviti.pdf4,42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.