Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55202
Title: Спосіб визначення об'єму пошкодження м'яких тканин при вогнепальному пораненні
Authors: Михайлусов, Ростислав Миколайович
Негодуйко, Володимир Володимирович
Нечуйвітер, Олеся Петрівна
Першина, Юлія Ігорівна
Литвин, Олег Олегович
Keywords: патент; корисна модель; медицина; військово-польова хірургія; лікування вогнепальних ран; вульнерологія
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 113608 Україна, МПК A61B 5/107 (2006.01) A61B 90/17 (2016.01). Спосіб визначення об'єму пошкодження м'яких тканин при вогнепальному пораненні / Михайлусов Р. М., Негодуйко В. В., Нечуйвітер О. П., Першина Ю. І., Литвин О. О. ; власник Харк. мед. акад. післядиплом. освіти (Україна). – № u 2016 06973 ; заявл. 29.06.2016 ; опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3. – 5 с. : іл.
Abstract: Спосіб визначення об'єму пошкодження м'яких тканин при вогнепальному пораненні, який здійснюють шляхом визначення об'єму ранового каналу. Здійснюють вимір глибини рани з її центру, 4-х розмірів діаметрів поверхні рани, розташованих через рівний проміжок на відстані 45° один від одного, визначають радіуси рани, розглядають 8 півперерізів, в кожному півперерізі радіус вимірюють під кутом 45° до діаметра та виконують розрахунки в залежності від форми ранового каналу.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2775-8471
orcid.org/0000-0002-4719-8195
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55202
Appears in Collections:Кафедра "Вища математика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Mykhailusov_Patent_113608.pdf244,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.