Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55203
Title: Спосіб визначення вірогідності видалення стороннього тіла
Authors: Михайлусов, Ростислав Миколайович
Негодуйко, Володимир Володимирович
Нечуйвітер, Олеся Петрівна
Першина, Юлія Ігорівна
Литвин, Олег Олегович
Keywords: патент; корисна модель; медицина; військово-польова хірургія; вульнерологія; вогнепальне поранення; рентгенографічне дослідження
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 121929 Україна, МПК (2017.01) A61B 17/00 A61B 5/00. Спосіб визначення вірогідності видалення стороннього тіла / Михайлусов Р. М., Негодуйко В. В., Нечуйвітер О. П., Першина Ю. Г., О. О. Литвин ; власник Харк. мед. акад. післядиплом. освіти (Україна). – № u 2017 05453 ; заявл. 02.06.2017 ; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24. – 2 с.
Abstract: Спосіб визначення вірогідності видалення стороннього тіла, який здійснюють шляхом визначення глибини та довжини рани. Проводять ультразвукове або рентгенографічне дослідження за яким додатково вимірюють найбільший діаметр рани, найбільший діаметр стороннього тіла та підраховують результат за формулою: К=(d1×d2)/(h+d1×d2), де К - коефіцієнт видалення стороннього тіла; d1 - найбільший діаметр рани; d2 - найбільший діаметр стороннього тіла; h - глибина рани, і при значенні коефіцієнта 0 - ймовірність видалення 0; при значенні коефіцієнта 0,5 - ймовірність видалення 50 %; при значенні коефіцієнта 1,0 - ймовірність видалення 100 %.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2775-8471
orcid.org/0000-0002-4719-8195
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55203
Appears in Collections:Кафедра "Вища математика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Mykhailusov_Patent_121929.pdf148,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.