Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55235
Title: Технології чисельного моделювання
Authors: Нечуйвітер, Олеся Петрівна
Першина, Юлія Ігорівна
Keywords: методичні вказівки; алгебраїчні рівняння; розв'язання задачі Коші; лінійні диференціальні рівняння; інтеграли; формула Гаусса; метод Рунге-Кутта
Issue Date: 2019
Citation: Технології чисельного моделювання [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаб. робіт для магістрів ден. та заоч. форм навчання спец. 113 "Прикладна математика" / упоряд.: О. П. Нечуйвітер, Ю. І. Першина ; Укр. інж.-пед. акад. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 48 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55235.
Abstract: Дані методичні вказівки містять основні теоретичні та практичні відомості для виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Технології чисельного моделювання"; докладне розв'язування з його реалізацією в системі MathCad типових прикладів та завдання для лабораторних робіт; може бути використаний аспірантами, магістрами та спеціалістами всіх інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2775-8471
orcid.org/0000-0002-4719-8195
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55235
Appears in Collections:Кафедра "Вища математика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2019_Tekhnolohii.pdf563,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.