Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55248
Title: Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; комп'ютерні технології; інформаційні технології; автоматика; керування; електротехніка; електромеханіка; радіотехніка; енергетичне машинобудування; економіка; підприємництво; менеджмент; адміністрування; хімічна технологія; харчова промисловість; біотехнологія; розробка корисних копалин; соціально-політичні науки; природничі науки; гуманітарні науки; спорт; здоров'я людини; фізика; матеріалознавство; металургія; машинобудування; транспортне машинобудування
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-3 грудня 2021 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – 472 c.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55248
ISBN: 978-617-05-0264
Appears in Collections:XV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2021_Teor_ta_prakt_doslidzhennia_molod_vchenykh.pdf5,89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.