Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55268
Title: Розробка термостійкого тампонажного матеріалу
Other Titles: Development of heat-resistant cement material for wells
Authors: Орловський, Віталій Миколайович
Суліма, Є. О.
Палеєва, К. М.
Мележик, А. В.
Keywords: термостійкість цементного каменю; міцність цементного каменю; адгезія; heat resistance of cement stone; strength of cement stone; adhesion
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Розробка термостійкого тампонажного матеріалу / В. М. Орловський [та ін.] // Геотехнології = Geotechnologies. – 2021. – Число 4. – С. 26-35.
Abstract: При проведенні досліджень використано теоретичні й експериментальні методи. Експерименти проведено на лабораторному обладнанні, яке моделює пластові умови. Вимірювання технологічних властивостей тампонажного розчину та утвореног о каменю проводилось з використанням стандартного лабораторного обладнання. Зокрема густина тампонажних розчинів визначалась з допомогою пікнометра, водосумішеве відношення розчинів підбиралось за допомогою конуса розтічності КР-1, водовідділення розчинів визначалось за стандартною методикою згідно ДСТУ БВ.2.7-86-99, час загуснення розчинів визначався на консистометрі КЦ-3, для вивчення адгезії використовувався лабораторний прес ПСУ -10 з гідравлічним приводом і спеціальна приставка, визначення границь міцно сті каменю при вигині проводилось згідно ДСТУ БВ.2.7-86-99 на приладі для випробування зразків-балочок на розтягування при вигині, при стискуванні – на пресі ПСУ-10. Кількість проведених експериментів достатня для одержання результатів з довірчою вірогідністю 0,95.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55268
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT_2021_4_Orlovskyi_Rozrobka.pdf679,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.