Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55309
Title: Спосіб контролю та регулювання режимів роботи свердловин
Authors: Фесенко, Юрій Леонідович
Кривуля, Сергій Вікторович
Шендрик, Олексій Михайлович
Фик, Михайло Ілліч
Синюк, Борис Борисович
Вахрів, Андрій Петрович
Keywords: патент; корисна модель; природний газ; компресорне обладнання; блок керування свердловинами; автоматичний режим; родовище
Issue Date: 2014
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 94980 Україна, МПК (2014.01) E21B 43/34 (2006.01) B01D 19/00. Спосіб контролю та регулювання режимів роботи свердловин / Фесенко Ю. Л., Кривуля С. В., Шендрик О. М., Фик М. І., Синюк Б. Б., Вахрів А. П. ; власник ПАТ "Укргазвидобудування" (Україна). – № u 2014 06065 ; заявл. 02.06.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23. – 3 с. : іл.
Abstract: В способі контролю та регулювання режимів роботи свердловин, що підключені до установки підготовки газу, шляхом проведення поточного аналізу дебіту та вологовмісту природного газу і організацією періодичного підключення в роботу окремих свердловин, що підключені за кущовою схемою, в пасивному режимі та з використанням компресорного обладнання, вимірюють вологість, дебіт та тиск спочатку на технологічних лініях підготовки газу, а потім з відключеною окремою свердловиною, після чого визначають різниці цих показників, які за допомогою блока керування свердловинами в автоматичному режимі фіксують, оброблюють та використовують для визначення оптимального режиму роботи родовища.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55309
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_Fesenko_Patent_94980.pdf586,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.