Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55334
Title: Значення кадрового потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах розвитку економіки
Authors: Таболіна, Дар'я Андріївна
Кучинський, Володимир Анатолійович
Keywords: кадровий потенціал; конкурентоспроможність підприємства; ефективність; інноваційний розвиток; інноваційна сприйнятливість
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Таболіна Д. А. Значення кадрового потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах розвитку економіки / Д. А. Таболіна, В. А. Кучинський // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-3 грудня 2021 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 237-238.
Abstract: Найважливішою умовою підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах розвитку економіки є формування і ефективне управління кадровим потенціалом підприємства, здатного продукувати не тільки нові знання, а й конкурентні переваги у будь-яких сферах діяльності. Для України, яка обрала шлях модернізації економіки і досягнення її конкурентоспроможності, проблема формування конкурентоспроможності за рахунок ефективного управління кадровим потенціалом набуває особливого значення у зв'язку з відставанням на світових ринках високотехнологічної продукції, уповільненням темпів економічного зростання, інноваційної діяльності, занепадом соціальної сфери.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6058-3709
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55334
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tabolina_Znachennia_kadrovoho_potentsialu_2021.pdf212,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.