Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55335
Title: Ефективна адаптація працівників як основа формування стабільного і конкурентоспроможного персоналу підприємства
Authors: Мосійчук, Олександр Сергійович
Кучинський, Володимир Анатолійович
Keywords: адаптація працівників; конкурентоспроможність персоналу; продуктивність праці; професійне становлення; стабільність персоналу
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Мосійчук О. С. Ефективна адаптація працівників як основа формування стабільного і конкурентоспроможного персоналу підприємства / О. С. Мосійчук, В. А. Кучинський // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-3 грудня 2021 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 227-228.
Abstract: Адаптація персоналу необхідна для того, щоб скоротити час пристосування нового співробітника на новому місці, зрозуміти вимоги, які до них висуває підприємство, і швидше вийти на необхідний рівень продуктивності. Для підприємства система адаптації значно знижує плинність персоналу на випробувальному терміні, що призводить до скорочення витрат на добір персоналу. Система адаптації дасть змогу людині, яка прийшла у новий колектив, почуватися комфортніше, а керівництву – отримати від неї максимальну віддачу в найкоротший час. Сучасні технології дають змогу поліпшити бізнес-процеси на підприємстві і працювати над командним духом працівників, збільшуючи ефективність та результативність їхньої роботи і процвітання підприємства. Саме тому питанню впровадження та постійного вдосконалення процесу адаптації працівників повинно приділятися достатньо уваги, адже саме персонал є одним із найважливіших ресурсів на підприємстві та ключем до успішного функціонування.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6058-3709
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55335
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mosiichuk_Efektyvna_adaptatsiia_2021.pdf211,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.