Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55337
Title: Дослідження сутності стратегічного потенціалу промислового підприємства
Authors: Перерва, Петро Григорович
Ткачова, Надія Петрівна
Keywords: стратегічний потенціал; прибуток; ефективність; потенціал; промислові підприємства
Issue Date: 2021
Citation: Перерва П. Г. Дослідження сутності стратегічного потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / П. Г. Перерва, Н. П. Ткачова // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : електрон. вид. : зб. тез. доп. 11-ї Міжвуз. наук.-практ. конф., 25 листопада 2021 р. / гол. оргком. О. О. Морозов ; Нац. акад. Нац. гвардії України. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – С. 136-138. – URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/10200/1/%D0%97%D0%A2_28.11.19-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1%20%281%29.pdf, вільний (дата звернення 17.12.2021 р.).
Abstract: Доведено, що стратегічний потенціал характеризує можливість отримання прибутку, можливість розширювати межі товарних ринків та маневрувати ними. Він повинен мати такі якості: здатність продукувати конкурентоспроможну продукцію; можливість адаптуватися до змін бізнес-середовища; можливість потенційно підвищувати частку ринку підприємства.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55337
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"
Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pererva_Doslidzhennia_sutnosti_2021.pdf403,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.