Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55340
Title: Особливості та ознаки економіки знань
Authors: Перерва, Петро Григорович
Маслак, Марія Володимирівна
Keywords: економіка знань; інтелектуальна власність; ефективність; промислові підприємства
Issue Date: 2021
Citation: Перерва П. Г. Особливості та ознаки економіки знань [Електронний ресурс] / П. Г. Перерва, М. В. Маслак // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : електрон. вид. : зб. тез. доп. 11-ї Міжвуз. наук.-практ. конф., 25 листопада 2021 р. / гол. оргком. О. О. Морозов ; Нац. акад. Нац. гвардії України. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – С. 130-132. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55340.
Abstract: Доведено, що управління знаннями включає вивчення і оптимізацію взаємопов'язаних процесів пошуку інформації, її подальшого використання, перетворення інформації на знання, розробку методів представлення знань, які допоможуть отримати прибуток з обсягу знань, що знаходиться в розпорядженні організації, а також навчання персоналу.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55340
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pererva_Osoblyvosti_ta_oznaky_2021.pdf284,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.