Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55341
Title: Blockchain – технологія цифрової економіки
Authors: Перерва, Петро Григорович
Кучинський, Володимир Анатолійович
Keywords: цифрова економіка; блокчейн; прибуток; ефективність; інформаційні технології
Issue Date: 2021
Citation: Перерва П. Г. Blockchain – технологія цифрової економіки [Електронний ресурс] / П. Г. Перерва, В. А. Кучинський // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : електрон. вид. : зб. тез. доп. 11-ї Міжвуз. наук.-практ. конф., 25 листопада 2021 р. / гол. оргком. О. О. Морозов ; Нац. акад. Нац. гвардії України. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – С. 128-130. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55341.
Abstract: Доведено, що сутність цифрової економіки може звестися до такого визначення: це господарська діяльність, в якій ключовим фактором виробництва є дані в цифровому вигляді, обробка великих обсягів та використання результатів аналізу яких, у порівнянні з традиційними формами господарювання, дозволяють суттєво підвищити ефективність різних видів виробництва, технологій, обладнання, зберігання, продажу, доставки товарів та послуг.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55341
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pererva_Blockchain_tekhnolohiia_2021.pdf285,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.