Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55346
Title: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни "Моделювання та друк тривимірних об’єктів на 3D принтері"
Authors: Гречко, Олександр Михайлович
Keywords: методичні вказівки; комп'ютерні технології; програмне забезпечення; побудова стрижня болта; моделювання траєкторії руху; побудова заготівки гайки
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Друкарня Мадрид"
Citation: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни "Моделювання та друк тривимірних об’єктів на 3D принтері" : для студентів електротехн. спец. усіх форм навчання / уклад. О. М. Гречко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2021. – 32 с.
Abstract: Вивчення дисципліни вільного вибору "Моделювання та друк тривимірних об’єктів на 3D принтері" передбачено навчальним планом у 5-му осінньому семестрі і складається з проведення аудиторних занять в обсязі 32 лекційних годин з розглядом практичних прикладів, виконанням контрольних завдань, розрахункової роботи, а також з друком моделей на 3D принтері та складанням заліку. Мета розрахункової роботи – закріплення теоретичного та практичного матеріалів з лекційного курсу навчальної дисципліни "Моделювання та друк тривимірних об’єктів на 3D принтері"; отримання практичних навиків з моделювання тривимірних деталей у програмному комплексі КОМПАС 3D; вивчення основних алгоритмів щодо підготовки моделей деталей до друку та їх безпосередній друк на 3D принтері.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55346
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Modeliuvannia.pdf3,63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.