Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55362
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження спеціальних законів розподілу математичної статистики з використанням середовища МathCad 15"
Authors: Марченко, Ігор Іванович
Сидоренко, Ганна Юріївна
Марченко, Іван Григорович
Малько, Максим Миколайович
Keywords: методичні вказівки; програмні засоби; інформаційні технології; математичні пакети; типи даних; запуск Mathcad; панелі інструментів
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження спеціальних законів розподілу математичної статистики з використанням середовища МathCad 15" з курсу "Теорія ймовірностей та математична статистика" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 124 – Системний аналіз / уклад.: І. І. Марченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 44 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55362.
Abstract: У математичній статистиці найбільше поширення мають дискретні закони: біноміальний та Пуассона та неперервні: нормальний закон, експонентний закон, Гамма-розподіл, закон χ², закон Стьюдента та розподіл Фішера. У методичних вказівках наведено їх стислий опис. Для дослідження поведінки наведених вище законів розподілу найчастіше використовують різноманітні математичні пакети для ЕОМ. У методичних вказівках розглянуто основні поняття, можливості та способи розв’язання різних задач математичної статистики за допомогою математичного пакета Mathcad 15. Одним із пріоритетів цього пакету є те, що можна отримувати документи, які повність готові до друку у друкарні та сумісні з усіма офісними програмами. Також методичні вказівки містять практичні завдання з додатковими рекомендаціями, що дозволять закріпити навички, отримані при вивченні спеціальних законів математичної статистики. У методичних вказівках міститься велика кількість екранних копій робочого вікна Mathcad. Це полегшує розуміння викладеного матеріалу, що робить можливим використання методичних вказівок студентами ВНЗ та іншими користувачами, які володіють навичками роботи в середовищі Windows. Мета роботи – освоєння поведінки спеціальних законів математичної статистики за допомогою програмного засобу Mathcad 15.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3071-9169
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55362
Appears in Collections:Кафедра "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Doslidzhennia.pdf3,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.