Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55366
Title: Кінетика контактного обміну металів
Authors: Майзеліс, Антоніна Олександрівна
Keywords: монографія; сплави; гальванічне заміщення; спряжені реакції; нелінійна поляризація; електроліти; хімічні речовини
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Іванченко І. С.
Citation: Майзеліс А. О. Кінетика контактного обміну металів : монографія / А. О. Майзеліс ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Іванченко І. С., 2021. – 180 с. – Представлено: с. 3-6 ; 163-179.
Abstract: Представлені теоретичні основи вдосконалення електрохімічного методу визначення параметрів кінетики контактного обміну в електролітах. Представлені варіанти розрахунків за аналітичним методом Донченко-Антропова, показана доцільність використання поточкової обробки експериментальних даних у випадках складної форми поляризаційних залежностей спряжених процесів і запропонований новий метод їх отримання – метод нелінійної поляризації за заданими даними. Проаналізовано умови контактного обміну сульфатних і комплексних електролітів для осадження Cu, сплавів Cu-Sn, Cu-Zn, Zn-Ni, що містять пірофосфатні, аміакатні комплекси і комплекси з різними органічними лігандами, з основою зі сталі, цинку, нікелю, алюмінієвого сплаву АМГ і рідкісноземельних неодимових магнітних сплавів. Монографія призначена для фахівців гальванохімічних виробництв, малих підприємств, викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5296-9636
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55366
ISBN: 978-617-8059-23-1
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monograph_2021_Maizelis_Kinetyka.pdf886,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.