Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55369
Title: Методичні вказівки "Організація проведення робіт з підвищеною небезпекою"
Authors: Любченко, Ірина Миколаївна
Мезенцева, Ірина Олександрівна
Keywords: методичні вказівки; ремонтні роботи; правила безпеки; будівництво; монтаж
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Панов А. М.
Citation: Методичні вказівки "Організація проведення робіт з підвищеною небезпекою" до дисципліни "Безпека виробничих процесів і устаткування" : для студентів за спец. "Охорона праці" ден. та заоч. форм навчання / уклад.: І. М. Любченко, І. О. Мезенцева ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А. М., 2017. – 36 с.
Abstract: Охорона праці вивчає загальні та спеціальні питання, що стосуються безпеки праці і які відображені в правилах безпеки. Всі роботи з монтажу, демонтажу, ремонту та експлуатації складного технологічного устаткування, будівельно-монтажні роботи виконуються за проектами проведення робіт, що містять розділ з охорони праці, й за типовими інструкціями з охорони праці. На основі типових інструкцій підприємства, враховуючи місцеві особливості, розробляють інструкції з охорони праці, які погоджують у встановленому порядку.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7695-7982
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55369
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Orhanizatsiia_provedennia_robit.pdf782,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.