Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5537
Title: Застосування біотехнологій для підвищення надійності очистки стічних вод від біогенних елементів
Authors: Шевченко, О. О.
Іванова, І. М.
Keywords: нітри-денітрифікація; аеробні умови; анаеробні умови; аноксидні умови; біологічна дефосфатизація; відстійник; nitrification; denitrification; nutrients; aerobic conditions; anaerobic conditions; anoxic conditions; biological dephosphatization
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Шевченко О. О. Застосування біотехнологій для підвищення надійності очистки стічних вод від біогенних елементів / О. О. Шевченко, І. М. Іванова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 37 (1010). – С. 215-222.
Abstract: Розглянуто напрями робіт з удосконалення очищення стічних вод за допомогою біотехнології нітри-денітрифікації і біологічної дефосфатизації із застосуванням ступінчастої схеми очистки стічних вод в коридорних аеротенках з метою створенням в аеротенку трьох типів зон: аеробної, аноксидної і анаеробної для ефективного видалення сполук азоту і фосфору
The article describes the direction of works to improve wastewater treatment using biotechnology nitrification-denitrification and biological defosfatization with using stepwise scheme of sewage treatment in the corridor aeration with the creation of three types zon aeration basin aerobic, аnoxic and anaerobic to effectively remove nitrogzoneen and phosphorus
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5537
Appears in Collections:Вісник № 37

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_37_Shevchenko_Zastosuvannia_biotekhnolohii.pdf418,92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.