Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55374
Title: Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Розрахунок вентиляційної установки"
Authors: Мезенцева, Ірина Олександрівна
Османова, Ольга Вікторівна
Keywords: методичні вказівки; вентиляція; машинобудівні підприємства; шкідливі речовини; аеродинамічний розрахунок повітроводів; розрахунок відгалуження; методика визначення вологовмісту
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Розрахунок вентиляційної установки" з дисципліни "Безпека виробничих процесів і устаткування" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 263 "Цивільна безпека" ден. і заоч. форм навчання / уклад.: І. О. Мезенцева, О. В. Османова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 24 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55374.
Abstract: На машинобудівних підприємствах повітря робочої зони може забруднюватися шкідливими речовинами, які утворюються в результаті технологічного процесу при виробництві різноманітної машинобудівної продукції, устаткування, конструкцій та елементів машин (зварювання, механічна обробка матеріалів, термічна обробка заготовок, фарбування та ін.) і які містяться в металах, з яких виготовляють цю продукцію. Ці речовини потрапляють у повітря у вигляді пилу, аерозолів та газів і негативно діють на організм людини. В залежності від їх токсичності та концентрації в повітрі вони можуть бути причиною хронічних отруєнь або професійних захворювань. Для забезпечення чистоти повітря робочої зони й оптимальних значень параметрів мікроклімату важливим заходом є організація загальнообмінної вентиляції приміщення.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7695-7982
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55374
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Rozrakhunok_ventyliatsiinoi_ustanovky.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.