Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55376
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять "Розрахунки акустичних засобів захисту від шуму для робочих місць у галузі машинобудування"
Authors: Мезенцева, Ірина Олександрівна
Древаль, Олександр Миколайович
Keywords: методичні вказівки; терморегуляція; машинобудівна галузь; виробничий шум; звукоізоляція; електромагнітні шуми
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних занять "Розрахунки акустичних засобів захисту від шуму для робочих місць у галузі машинобудування" з курсу "Безпека виробничих процесів і устаткування" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 263 "Цивільна безпека", освітня програма "Охорона праці" усіх форм навчання / уклад.: І. О. Мезенцева, О. М. Древаль ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 32 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55376.
Abstract: Завідомо відомо, що шум несприятливо впливає на організм людини. У робітників, які мають справу з гуркотливими машинами та механізмами, виникають стійкі порушення слуху, що нерідко призводить до професійних захворювань. Тривала дія шуму на організм людини призводить до розвитку хронічної перевтоми, порушення терморегуляції, виникнення таких симптомів як поганий сон, сонливість, порушення терморегуляції. Усе це може спричинити аварію на виробництві. Шум впливає на систему травлення і кровообігу, серцево-судинну та ендокринну системи, нервову систему тощо. Шум не лише погіршує самопочуття людини, а й знижує продуктивність праці на 10–15 %. У зв’язку з цим боротьба з ним має не лише санітарно-гігієнічне, а й велике техніко-економічне значення. Виробничий шум є одним з основних шкідливих факторів, який ви-кликає професійну нейросенсорну приглухуватість у працівників різних професійних груп. У структурі професійних захворювань в Україні хвороби слуху займають третє місце – 14,9 % від загальної кількості діагнозів. Одними з потужних джерел шумового навантаження є підприємства машинобудівної галузі. Мета даних методичних вказівок – придбання студентами навичок самостійного вирішення інженерної задачі: розробка акустичних засобів захисту від шуму на виробництві, вибір оптимального варіанту; визначення ефективності заходів зниження рівня шуму на робочих місцях з урахуванням характеристик джерел шуму та особливостей їх розташування в приміщенні тощо.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7695-7982
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55376
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Rozrakhunky_akustychnykh_zasobiv.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.