Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55380
Title: Креативні технології digital-маркетингу
Authors: Видря, Єлизавета Володимирівна
Перерва, Петро Григорович
Keywords: маркетинг; інформаційне забезпечення; попит; пропозиція; креативні технології; інтелектуальна власність
Issue Date: 2021
Citation: Видря Є. В. Креативні технології digital-маркетингу [Електронний ресурс] / Є. В. Видря, П. Г. Перерва // Інтелектуальна власність в креативних індустріях : зб. матеріалів 3-ї Всеукр. наук.-практ. конф. "Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах. Креативні індустрії", 12 листопада 2021 р. / редкол.: О. Ф. Дорошенко [та ін.] ; Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2021. – С. 28-35. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55380.
Abstract: Доведено, що digital маркетинг (цифровий або інтерактивний маркетинг) – це використання всіх можливих форм цифрових каналів для просування бренду. У наш час сюди входять: телебачення, радіо, інтернет, соціальні медіа та інші форми. Ключовий фактор цього виду маркетингу – максимально щільна робота з аудиторією, яка в даний час задає тенденції digital marketing.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55380
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vydria_Kreatyvni_tekhnolohii_2021.pdf335,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.