Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55391
Title: Іміджологія
Authors: Болотова, Вікторія Олександрівна
Ляшенко, Наталія Олександрівна
Агаларова, Карина Адільївна
Keywords: текст лекцій; персональний іміджмейкінг; бренд-імідж; територіальний імідж; види іміджу товару; корпоративний імідж; вербальний імідж; поняття людини-бренду
Issue Date: 2021
Citation: Болотова В. О. Іміджологія [Електронний ресурс] : текст лекцій для студентів спец. 054 "Соціологія", 061 "Журналістика" / В. О. Болотова, Н. О. Ляшенко, К. А. Агаларова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 150 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55391.
Abstract: Текст лекцій з дисципліни "Іміджологія" для студентів денного та заочного відділень, які навчаються за спеціальностями 054 "Соціологія", 061 "Журналістика" та студентів інших спеціальностей, що обирають цю дисципліну як дисципліну вільного вибору, містить основні категорії, поняття іміджології як науки, сучасні уявлення про імідж, його роль, про типи іміджу, способи і методи формування іміджу.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55391
Appears in Collections:Кафедра "Соціології і публічного управління"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Bolotova_Imidzholohiia.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.