Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55394
Title: Лідерська позиція як необхідна складова особистості майбутнього інженера
Authors: Костиря, Ірина Валентинівна
Keywords: професійна підготовка; студенти; організаційний вплив; лідерська роль
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Костиря І. В. Лідерська позиція як необхідна складова особистості майбутнього інженера // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали 7-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 травня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 148-150.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2967-4530
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55394
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kostyria_Liderska pozytsiia_2021.pdf586,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.