Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55420
Title: Моделювання імпелерного перемішувача системи приготування бурового розчину
Authors: Білецький, Володимир Стефанович
Keywords: методичні вказівки; комп'ютерне моделювання; інформаційні технології; турбулентність; нафтохімічна промисловість; програмне середовище
Issue Date: 2021
Citation: Моделювання імпелерного перемішувача системи приготування бурового розчину [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять з дисципліни "Моделювання технологічних процесів в нафтогазовій галузі" : для студентів спец. 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / уклад. В. С. Білецький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 10 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55420.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2936-9680
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55420
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Modeliuvannia_impelernoho.pdf647,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.