Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55466
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи "Основи роботи в середовищі Jupyter Notebook"
Authors: Коваленко, Світлана Миколаївна
Коваленко, Сергій Володимирович
Шматко, Олександр Віталійович
Keywords: методичні вказівки; інформаційні технології; програмне забезпечення; алгоритм Евкліда; мультимедійні дані
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до лабораторної роботи "Основи роботи в середовищі Jupyter Notebook" з курсу "Обробка даних Python" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи і технології / уклад.: С. М. Коваленко, С. В. Коваленко, О. В. Шматко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 28 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55466.
Abstract: Jupyter Notebook – неймовірно потужний інструмент для інтерактивної розробки та подання проектів в області наук про дані. Це зручний інструмент для створення аналітичних звітів, що дозволяє одночасно зберігати разом код, формули, зображення, коментарі, результати і графіки. Блокнот (notebook) представляє код і результат його виведення в єдиному документі, який об’єднує візуалізацію, розмічений текст, математичні рівняння та інші мультимедійні дані. Цей інтуїтивно зрозумілий робочий процес сприяє ітеративній і швидкій розробці, що робить ноутбуки все більш популярним вибором для подання даних і їх аналізу. Мета: отримати навички у встановленні, налаштуванні та основах роботи з Jupyter Notebook.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2426-900X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55466
Appears in Collections:Кафедра "Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А. В. Дабагяна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Jupyter_Notebook.pdf1,46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.