Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55468
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи "Основи роботи з бібліотекою NumPy"
Authors: Коваленко, Світлана Миколаївна
Коваленко, Сергій Володимирович
Шматко, Олександр Віталійович
Keywords: методичні вказівки; інформаційні технології; чисельні розрахунки; програмні коди; індекси; типи даних; масиви; математичні функції
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до лабораторної роботи "Основи роботи з бібліотекою NumPy" з курсу "Обробка даних Python" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи і технології / уклад.: С. М. Коваленко, С. В. Коваленко, О. В. Шматко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 48 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55468.
Abstract: Python, як і будь-яка мова, що інтерпретується, є повільнішою в порівнянні з мовами, що компілюються (С, С++, С#, Java тощо). NumPy (скорочення від numerical python, вимовляється ‘нам-пай’) – це бібліотека з відкритим вихідним кодом для мови програмування Python, що надає підтримку великих багатовимірних масивів та матриць з великою колекцією математичних функцій високого рівня для роботи з цими масивами. NumPy є основною бібліотекою для наукових обчислень на Python. Він надає високопродуктивний багатовимірний об’єкт масиву ndarray та інструменти для роботи з цими масивами. До того ж бібліотека NumPy входить до так званої екосистеми SciPy (скорочення від scientific python і вимовляється ‘сай-пай’), що являє собою набір бібліотек Python також з відкритим вихідним кодом, що спеціалізується на наукових обчисленнях. Багато з цих бібліотек важливі і для обробки даних. Разом вони складають набір інструментів для розрахунку та відображення даних. Серед бібліотек, що знаходяться в групі SciPy, є деякі, які будуть обговорюватися в поточному курсі: NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2426-900X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55468
Appears in Collections:Кафедра "Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А. В. Дабагяна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_NumPy.pdf326,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.