Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55469
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи "Основи роботи з бібліотекою Matplotlib"
Authors: Коваленко, Світлана Миколаївна
Коваленко, Сергій Володимирович
Шматко, Олександр Віталійович
Keywords: методичні вказівки; програмування; комп'ютерні технології; інформаційні системи; графіки
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до лабораторної роботи "Основи роботи з бібліотекою Matplotlib" з курсу "Обробка даних Python" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи і технології / уклад.: С. М. Коваленко, С. В. Коваленко, О. В. Шматко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 28 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55469.
Abstract: Matplotlib – це бібліотека двовимірної графіки для мови програмування Python, за допомогою якої можна створювати високоякісні рисунки. Отримані зображення можуть бути збережені в різних форматах (як растрових, так і векторних) для подальшого використання в наукових публікаціях, веб-додатках, документації тощо. Matplotlib написана і підтримується, в основному, Джоном Хантером і поширюється на умовах BSD-подібної ліцензії. Хоча спочатку Matplotlib створювалась як альтернатива графічним командам MATLAB (що не є вільним програмним забезпеченням), але в подальшому перетворилася в незалежний проект. Хоча бібліотека Matplotlib побудована на принципах об’єктно-орієнтованого програмування, для сумісності з MATLAB, вона також має і процедурний інтерфейс. В даній лабораторній роботі будуть розглянуті обидва підходи. Мета: отримати базові знання та навички з роботи з бібліотекою Matplotlib.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2426-900X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55469
Appears in Collections:Кафедра "Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А. В. Дабагяна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Matplotlib.pdf5,07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.