Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55512
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи за темою "Обчислення наближених значень функцій інтерполяційними методами за допомогою середовища МathCad 15"
Authors: Сидоренко, Ганна Юріївна
Марченко, Ігор Іванович
Малько, Максим Миколайович
Марченко, Наталя Андріївна
Keywords: методичні вказівки; алгебраїчна інтерполяція; інтерполяційний поліном Лагранжа; інтерполяційний поліном Ньютона; інтерполяційний поліном Гаусса; зворотна інтерполяція; сплайн-інтерполювання; інформаційні технології; комп'ютерні програми; типи даних
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Друкарня Мадрид"
Citation: Методичні вказівки до лабораторної роботи за темою "Обчислення наближених значень функцій інтерполяційними методами за допомогою середовища МathCad 15" з курсу "Чисельні методи" : для студентів спец. 124 – Системний аналіз / уклад.: Г. Ю. Сидоренко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2021. – 44 с.
Abstract: Методичнi вказiвки містять теоретичний матеріал для виконання лабораторної роботи за темою "Обчислення наближених значень функцій інтерполяційними методами" з дисципліни "Чисельнi методи". Для дослідження поведінки наведених вище законів розподілу найчастіше використовують різноманітні математичні пакети для ЕОМ. У методичних вказівках розглянуто основні поняття, можливості та способи розв’язання різних задач математичної статистики за допомогою математичного пакета Mathcad 15. Одним із пріоритетів цього пакета є те, що можна отримувати документи, які повність готові до друку у друкарні та сумісні з усіма офісними програмами. Також у методичних вказівках викладені основні поняття теорії алгебраїчної інтерполяції та розглянуті основні чисельні методи для знаходження приблизних значень функцій. У методичних вказівках міститься велика кількість екранних копій робочого вікна Mathcad. Це полегшує розуміння викладеного матеріалу, що робить можливим використання методичних вказівок студентами ВНЗ та іншими користувачами, які володіють навичками роботи в середовищі Windows. Мета роботи – освоєння знаходження приблизних значень функцій за допомогою інтерполяційних методів та програмного засобу Mathcad 15.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3071-9169
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55512
Appears in Collections:Кафедра "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Interpoliatsiini_metody.pdf3,1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.