Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55513
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмування". Частина 1
Authors: Порошин, Сергій Михайлович
Статкус, Андрій Віталійович
Носик, Андрій Михайлович
Онищенко, Валерій Валентинович
Keywords: методичні вказівки; інформаційні технології; типи даних; обчислювальні процеси; програмне забезпечення; одновимірні масиви; геометричні фігури
Issue Date: 2021
Publisher: ФО-П Єфименко С. А.
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмування" : для студентів ден. та заоч. форм навчання за спец. 123 "Комп'ютерна інженерія". Ч. 1 / уклад.: С. М. Порошин [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Єфименко С. А., 2021. – 158 с.
Abstract: Програмування має дуже багато сфер застосування, де інформаційні технології (ІТ) набувають розвитку дуже швидкими темпами. Розробники програмних продуктів потрібні в багатьох сферах, які навіть не завжди пов’язані тільки з використанням ІТ. Метою вивчення навчальної дисципліни "Програмування" є отримання навичок побудови основних обчислювальних алгоритмів, вивчення основ мови програмування високого рівня С та розробки комп’ютерних програм, ознайомлення з методами розв’язання обчислювальних задач та формування вмінь з їх практичного використання. Багато фірм, що розробляють програмне забезпечення, все частіше звертаються до С як до зручної мови для реалізації своїх проєктів, оскільки відомо, що С дозволяє отримати компактні та ефективні програми. Мобільність і продуктивність мови C є одними з найбільш затребуваних її характеристик при реалізації таких операційних систем як Linux, Microsoft Windows, а також Google Android. Мова C є однією з найпопулярніших мов для розробки вбудованих систем, від яких зазвичай вимагається висока швидкість виконання та низьке витрачання пам’яті, а також для систем реального часу та зв’язку. Дисципліна "Програмування" є базовою для вивчення інших дисциплін, пов’язаних з питаннями алгоритмізації та програмування. Успіх у вивченні тієї чи іншої мови програмування неможливий без закріплення отриманих знань під час виконання лабораторних робіт. Представлені методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмування" призначені для опрацювання питань, пов’язаних з роботою в інтегрованому середовищі розробки Code::Blocks, розглядом основних принципів алгоритмізації обчислювальних процесів, дослідженням базових типів мови С, роботою з інструкціями вибору, масивами, стандартними функціями та функціями користувача, вказівниками, а також роботою з файлами.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2559-9497
orcid.org/0000-0002-4171-1875
orcid.org/0000-0003-3104-528X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55513
Appears in Collections:Кафедра "Мультимедійні інформаційні технології і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Prohramuvannia.pdf3,59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.